Theologie

Op mijn 21e ben ik theologie gaan studeren met het idee om iets te gaan doen in het pastoraat. Het lag niet voor de hand dat ik dit zou gaan doen. Met een MBO-diploma (Laboratoriumschool) maar zonder noemenswaardige kennis van talen ben ik toch aan het avontuur begonnen. Er ging een wereld voor me open en ik vond het een machtig interessante studie. Ik heb verschillende stages gedaan. De eerste stage was in een ziekenhuis Ritueel begeleidermet als doel om in gesprek te gaan met mensen die niet kerkelijk zijn. Kan ik met hen in gesprek gaan en iets betekenen voor hen? De tweede stage was in een jongerencentrum waar ik weekenden met jongeren organiseerde. De laatste stage was in een parochie. Na mijn opleiding heb ik vele jaren parochiewerk gedaan. In die tijd heb ik vele kerkelijke uitvaarten verzorgd. Daarnaast heb ik jeugdwerk gedaan in een protestante kerk.

Uitvaarten

Toen ik ontdekte dat ik in de uitvaartbranche verder wilde heb ik een opleiding gevolgd voor uitvaartleider bij Meander. Daar heb ik me verbreed en heb ik besloten dat ik verder wil als ritueel begeleider. Mijn scriptie had als titel: “Is er een leven na de dood?Verschillen en overeenkomsten tussen katholieke en boeddhistische opvattingen over een leven na de dood.” Het was interessant om mij hierin te verdiepen en spiritualiteit breder te zien dan alleen de christelijke.

 

 

Homepage